Page Loading...
Layout Table~~~~4048~4048~~
> Terug naar nieuws~~~~4048~1117~~
> Terug naar nieuws |
Layout Table~~~~4048~4052~~
Donderdag 11 december 2008~
 donderdag 11 december,19.30 uur in De Tribune
~
Lezing "Lucretius in Nederland 1600 tot heden"~

door Piet Schrijvers

( Bekijk hier de uitnodiging)~~~4048~4112~~
Zaterdag 22 november 2008~
 zaterdag 22 november, 17.00 uur in De Tribune
~~~4048~4111~~
CÚdric Cerfontaine en Henk Thewissen~

( Bekijk hier de uitnodiging)~~~4048~4110~~
Donderdag 20 november 2008~
 donderdag 20 november, 20.00 uur in De Tribune
~~~4048~4109~~
Chantal van Dam - 'De lucht van zout en teer'~De jonge, Amsterdamse biologe Ilse Versluijs gaat aan de slag bij deControledienst van Landbouw en Visserij in Zuid-Limburg.Ilse ondergaat er een cultuur-shock, in een omgeving voldansmariekes en harmoniekes, maar vooral door debureaucratie en een tweeslachtig visserijbeleid.

( Bekijk hier de uitnodiging)~~~4048~4108~~
Zaterdag 28 juni~
 zaterdag 28 juni, 17.00 uur in De Tribune
~~~4048~3995~~
Maurice Blanchard - 'Ik vergeef God mijn zonden'~Maurice Blanchard (1890-1960) is een van de opmerkelijkste verschijningen uit de twintigste-eeuwse Franse poŰzie. Autodidact, boordmecanicien van het Duinkerken-eskader, vliegtuigbouwer, maar bovenal auteur van surrealistische en toch transparante gedichten.
Guus Luijters vertaalde een keuze uit poŰzie van Maurice Blanchard.Na een inleiding door Rouke van der Hoek zal ook Guus Luijters nadere toelichting geven op de eerste Nederlandse vertaling van het werk van Maurice Blanchard.
( Bekijk hier de uitnodiging)~~~4048~904~~
Zaterdag 14 juni~zaterdag 14 juni, 17.00 uur in De Tribune
~~~4048~920~~
Rouke van der Hoek - 'Wolventeldag'.~De nieuwe bundel van Rouke van der Hoek staat volverrassende beelden in een verontrustend kalme toonzetting.
Lankmoedig, toegankelijk en met een prettig vleugje humor weet hij de lezer terug te voeren in een doolhof van tijd dat echter altijd uitkomt bij het nu.
( Bekijk hier de uitnodiging)~~~4048~921~~
Donderdag 5 juni~donderdag 5 juni, 20.00 uur in De Tribune
~~~4048~923~~
Sjaak Koenis - 'Het verlangen naar cultuur'.
    Nederland en het einde van het geloof in een moderne politiek.~Het boek zal worden ingeleid door dr. ir. Jo Ritzen,
voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht.
Als moderator zal Jan de Roder optreden.

( Bekijk hier de uitnodiging)~~~4048~922~~
Zaterdag 17 mei~zaterdag 17 mei, 17.00 uur in De Tribune
    Presentatie van de jubileumuitgave van het 10-jarige
~~~4048~925~~
Mosa´ek - interdisciplinair cultuurwetenschappelijk tijdschrift~De redactie van Mosa´ek overhandigt een eerste exemplaar van het jubileumnummer met dvd aan: Timon Kiers, legendarische studentMarietje Kardaun, actieve abonneeRein de Wilde, decaan van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen.

( Bekijk hier de uitnodiging)~~~4048~924~~
Zaterdag 12 april~zaterdag 12 april, 17.00 uur in De Tribune
    De presentatie van twee gedichtenbundels en een essaybundel:
~~~4048~927~~
'Het oneindige lied' en
    'De niet bestaande ruimten van het Arsenale'.~Hans van de Waarsenburg (gedichten)
en J÷rg RemÚ (tekeningen en aquarellen)

( Bekijk hier de uitnodiging)~~~4048~928~~
Huug Kaleis: 'Gedreven door verwantschap. Essays over W.F. Hermans
    Ingeleid en geannoteerd door Rob Molin~( Bekijk hier de uitnodiging)


Rob Molin zal een inleiding geven op deze publicaties, waarna het glas wordt geheven. Boekhandel De Tribune, de uitgevers In de Bonnefant (Hans van Eijk), de Stichting RemÚ Art Foundation, en Uitgeverij Aspekt nodigen u graag hiervoor uit~~~4048~926~~
Zaterdag 15 maart~zaterdag 15 maart, 17.00 uur in De Tribune ~~~4048~930~~
Jenny Slatman: 'Vreemd Lichaam'.
    Over medisch ingrijpen en persoonlijke identiteit.~Hans van de Waarsenburg (gedichten)
en J÷rg RemÚ (tekeningen en aquarellen)

( Bekijk hier de uitnodiging)~~~4048~929~~
Zaterdag 1 maart~zaterdag 1 maart, 17.00 uur in De Tribune ~~~4048~932~~
Boekpresentatie: 'Brood. Ja, dat dacht u'.~Naast deze presentatie is er een kleine expositie van de originele illustraties en studieobjecten.

( Bekijk hier de uitnodiging)~~~4048~931~~
Zaterdag 23 februari~zaterdag 23 februari, 17.00 uur in De Tribune~~~4048~934~~
Boekpresentatie: 'Manuel Kneepkens - 'Vrouwen' en 'Rotterdammers'~De presentatie van Kneepkensĺ nieuwe alfabetische dubbldichtbundel.
De dichter leest voor en signeert desgewenst,
waarna het glas geheven wordt.


( Bekijk hier de uitnodiging)Tot en met het einde van de Boekenweek (22 maart)
is er in de winkel een verkoop expositie met
poŰtische schilderijen van Manuel Kneepkens (de zogenaamde150-Euro-prenten).
Iedereen een Kneep aan de muur!~~~4048~933~~
Menu Page | Toolbar Page |
Frameset Page | Index Page | Table of Contents
EROL - Electronic Retail Online E-commerce shopping cart software